Marstal Fjernvarme

4 MW fliskedelanlæg med ORC el-producerende enhed

Data

Totaleffekt
4 MW og 0,75 MW el
Kedeleffekt
4 MW
Tryk
4,0 bar
Vandtemperatur
Max. 110°C
Olietemperatur
Max. 310°C
Brændselstype Flis, ORC

Om Marstal Fjernvarme

Som en del af Marstal Fjernvarmes EU-støttede projekt SUNSTORE 4, leverede Euro Therm en fliskedel sammenkoblet med en integreret ORC-baseret ( Organic Rankine Cycle ) enhed, der producerer el – den første af sin slags i Danmark. I fliskedlen cirkuleres termisk olie i stedet for vand. Olien opvarmes til ca. 310 grader og ledes videre til ORC-enheden som producerer strøm og opvarmer fjernvarmevandet.

Euro Therm leverance indeholdte følgende hovedkomponenter

 • Automatisk krananlæg
 • Euro Therms indmader
 • Euro Therms vandkølede trapperist
 • Euro Therms 4 MW forfyr med oliekedel og economiser
 • Fritstående luftforvarmer
 • Euro Therms multicyklon
 • Forbrændingsluftsystem med røggasrecirkulation
 • Euro Therms røgrensning/varmegenvinding
 • Euro Therms aske/slagge system
 • ORC-enhed
 • Ekspansionstank, aflufter, varmevekslere ( olie / vand )
 • Skorsten
 • Alle nødvendige interne olierør og oliekomponenter
 • Styrings- og kontrolanlæg (SCADA)
 • Isolering og beklædning
 • Lejder, gelænder & repos.