Serviceaftale

Euro Therm kedelanlæg er robuste og driftssikre konstruktioner, men som alle andre mekaniske konstruktioner kræver det vedligeholdelse og regelmæssige eftersyn. Eftersyn bør udføres som en del af systematisk vedligeholdelse for at undgå uplanlagte driftsstop i varmesæsonen, hvor det er mest ubelejligt og ikke mindst omkostningstungt i forhold til alternativ varmekilde under stop.

Derfor anbefaler Euro Therm, at der mindst èn gang om året udføres en kontrol/gennemgang baseret på antallet af driftstimer og driftsmønster.

Vi anbefaler følgende forløb

 • Med henblik på planlægningen/ tilrettelæggelsen af sommerstoppet, gennemgås driftsprotokollen/ fejlloggen, med driftsafdelingen, på et formøde, ca. 6 til 8 uger inden det planlagte stop.
 • På baggrund af denne gennemgang aftales de nærmere detaljer vedr. sommerstoppet, hvis det ønskes kan der udregnes særskilte tilbud på eventuelle reparationer, eller tilbud på reservedele/sliddele, der ikke er omfattet af serviceaftalen.
 • Ellers tilbydes arbejdet normalt billigst i regning.
 • Stop/revision, igangsættes på aftalt dato, hvor jobbet planlægges i forbindelse med normalt stop og udføres efter aftale inden den 1/10 hvert år.
 • Før igangsættelse af sommerstoppet, forventes det at anlægget er stoppet, fyrboksen er ventileret samt at rist, fyrboks og røggaskanaler er renset for aske og lignende.
 • Hvis det ønskes kan EuroTherm også tilbyde denne rengøring af anlægget.

Et eftersyn kan inkludere gennemgang af

 • Indfødningssystem
 • Forbrændingsrist
 • Fyrboks og kedelrør
 • Asketransportsystem
 • Røgsuger
 • Forbrændingsluftblæser
 • Røgvasker
 • Ultralydsmåling på særligt udsatte pladedele.

Efter endt sommerstop

Sammen med checkskemaet udarbejdes der en rapport, som beskriver, hvad der er udført, samt evt. anbefalede reparationer og evt. punkter der skal være fokus på til næste eftersyn.

Euro Therm tilbyder for vore kunder

 • Eftersyn og reparation udført af kompetente og branchekendte montører.
 • Salg og produktion af reservedele til konkurrencedygtige priser.
 • Driftssupport, ændringer samt reparation af kedelstyringer.
 • Servicepakker på eftersyn af kran, nødstrømsanlæg, vandbehandling etc.

Hvem udfører

Euro Therm After Sales råder over egne produktionsfaciliteter i Brabrand samt egne montører, elektrikere, programmører og servicefolk. Det sikrer hurtig reaktion, kvalificeret sparring og rådgivning ved akutte problemer.

Endvidere har vi et langvarigt samarbejdet med eksterne danske aktører, som har branchekendte montører, der kan indtræde som hurtig og kompetent backup for egne folk.

Euro Therm’s egne folk varetager idriftsætnings, indkøring m.m., lige som vi samarbejder med eksterne partnere om support, programmering og fejlfinding på kedelstyringer.

Servicekontrakt i flere niveauer

Euro Therm kan tilbyde servicekontrakter i flere niveauer og med mulighed for garantiforlængelse, som er beskrevet nedenstående:

Basic support aftale

 • Kvalificeret personale vil være tilgængelig mellem 7:00 og 16:00. Ved henvendelse skal der oplyses aftale- og kedelnummer. Efter aftalens indgåelse, oplyses direkte kontaktoplysninger til serviceafdelingen.

 • Euro Therm vedligeholder og stiller kedeldokumentationen til rådighed for kunden.

  Inklusiv

  • “as-built” tegninger af det leverede udstyr.
  • driftsinstruktioner
  • datablade
 • Euro Therm opbevarer en sikkerhedskopi af den originale software, for at sikre en hurtig gendannelse af operativsystemet i tilfælde af en nedbrud.

 • Euro Therm sikrer, at reservedele til kedlen er tilgængelige på lager eller til øjeblikkelig produktion. Euro Therm sikrer, at reservedele er klar til levering inden for 1-2 arbejdsdage på EXW (Ex Works) leveringsbetingelser i henhold til Incoterms 2010.

 • 5% rabat på originale reservedele og timepriser.

 • Tilpasset information og nyheder om ændringer i lovgivning og samt forbedringer inden for kedelsystemer i form af ny teknologisk udvikling m.m.

Abonnementspris basis support aftale – kontakt Anders Jacobsen

Support Plus Aftale ( + basic support)

 • I aftalen er to årlige anlægsbesøg, idet det anbefales, at der planlægges et besøg mens anlægget er i drift, og et hvor hvor anlægget er stoppet for service.

  I besøgene er inkluderet

  • Inspektion af alle mekaniske og bevægelige dele
  • Inspektion ristetæppe
  • Inspektion af hydraulikinstallationen
  • Inspektion af røggasrensning og røggassiden
  • Kontrol af anlæggets driftsmæssige tilstand og vedligeholdelse
  • Kontrol og optimering af forbrændingen
  • Rådgivning af operatører og anbefalinger til optimering
 • Ved indgåelse af en Support Plus aftale, kan Euro Therm endvidere tilbyde forlænget garanti helt op til 10 år på biomasseanlæggets vitale dette. For mere information om denne mulighed, kontakt Anders Jacobsen på telefon 26 81 86 83.

Abonnementspris support plus aftale – kontakt Anders Jacobsen