Nexø Varmeværk

12,5 MW halmkedel + røggaskondensering og Absorptionspumpe

Data

Totaleffekt
14,7 MW
Kedeleffekt
12,5 MW
Tryk
4,0 bar
Vandtemperatur
Max. 110°C
Brændselstype Halm

Om Nexø Varmeværk

Halmvarmeværket blev etableret 1989/90 udelukkende med kunder i nærområdet. Efter fusion med Bornholms Forsyning blev området udvidet til Svaneke, Listed og Aarsdale. Det forventes, at det samlede halmforbrug med det nye større anlæg ikke øges nævneværdigt, idet der er etableret røggaskondensering og absorptions varmepumpe. Dette medfører en væsentlig bedre udnyttelse af brændslet med markedets højeste virkningsgrad et halmanlæg på hele 108%.

Euro Therm leverance indeholdte følgende hovedkomponenter

 • Automatisk krananlæg
 • Halmopriver samt indfødningssystem
 • Euro Therms vandkølede trapperist
 • Euro Therm 12,5 MW halmkedel
 • Forbrændingsluftsystem
 • Røgsuger, røgkanaler og røggasfilter
 • Euro Therms røgvasker
 • Absorptionspumpe med vasketrin 2
 • Euro Therms aske/slagge system
 • Kompressor og skudrens
 • Skorsten
 • Alle nødvendige interne rør og kabler
 • Styrings- og kontrolanlæg (SCADA)
 • Isolering og beklædning
 • Lejder, gelænder & repos
 • Myndighedsbehandling på byggeriet