Hillerød Forsyning

6,0 MW Flisanlæg med kondensering & absorptionskøler

Data

Totaleffekt
7,5 MW
Kedeleffekt
6,0 MW
Tryk
4,0 bar
Vandtemperatur
Max. 110°C
Brændselstype Flis

Om Hillerød Forsyning

Hillerød Forsyning opførte i første halv¬del af 2011 et nyt flisfyringsanlæg på Rønnevangsalle 5. Anlæggets samlede ydelse er på 7,5 MW. Fliskedlen har en varmeydelse på 6,0 MW, hvortil der skal ligges 1,0 MW fra røggas-kondensering og yderlig 0,5 MW fra en absorptionskøler. Hillerød er et af de første anlæg i Danmark hvor der anvendes en absorptionskøler med fremløbsvand som drivvarme.

Euro Therm leverance indeholdte følgende hovedkomponenter

 • Automatisk krananlæg
 • Euro Therms indmader
 • Euro Therms vandkølede trapperist
 • Euro Therms kedel med economiser
 • Euro Therms indbyggede luftforvarmer
 • Euro Therms multicyklon
 • Euro Therms røggasvasker med varmegenvinding
 • Absorptionskøleanlæg med ekstra røgvasker
 • Skorsten
 • Båndfilter til kondensat rensning
 • Hjælpeudstyr inklusiv alle nødvendige pumper,
  blæsere, røgsuger og komplet askesystem.
 • Hydrauliksystemer
 • Alle nødvendige interne rør og kabler.
 • El & SRO-anlæg
 • Isolering og beklædning
 • Lejder, gelænder og repos