Ikke-kategoriseret

To nye elektrofiltre hos Lemvig Varmeværk A.m.b.a.

To nye elektrofiltre hos Lemvig Varmeværk A.m.b.a. 1104 736 Eurotherm

Euro Therm er i fuld gang med at installere to nye elektrofiltre hos Lemvig Varmeværk A.m.b.a.
En god og kompakt løsning, der monteres i eksisterende bygning og sikrer at værkets 2 ældre Euro Therm fliskedler også er klar til de nye emissionskrav gældende for eksisterende anlæg fra 2025.

Elektrofilter til REFA Stubbekøbing

Elektrofilter til REFA Stubbekøbing 557 418 Eurotherm

I april 2022 Indgik REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S aftale med Euro Therm omkring levering af et elektrostatfilter til deres eksisterende fliskedel. På værket anvendes dels skovflis og dels have-/parkaffald, og kedlen driftes med en relativt høj røggastemperatur før kondenseringen på gennemsnitligt ca. 230C med perioder med op mod 300C. Dette kræver designtilpasninger af elektrofilteret både pga. den større røggasmængde ved den aktuelle temperatur og i forhold til de statiske stabilitetsberegningerne.

Efter kontraktindgåelse blev projektet ændret fra placering af filteret i en ny tilbygning til først udendørs opstilling og siden til opstilling inden i den eksisterende kedelbygning. Det krævede yderligere tilpasninger, som blev håndteret af Euro Therm uden væsentlig tidsmæssig konsekvens, således at filteret blev idriftsat i efteråret 2023 og afleveret i november måned samme år.

Service og After Sales går stærkt

Service og After Sales går stærkt 2560 1707 Eurotherm

Euro Therms mål om at udbygge serviceforretningen gennem tæt dialog med kunderne, hurtig respons og attraktive priser bærer frugt. Nye kunder kommer til, og tidligere kunder vender tilbage, fordi Euro Therm kan tilbyde kompetent rådgivning og sparring.

Antallet af serviceaftaler vokser støt, ligesom vi oplever, at Euro Therm i stigende grad foretrækkes til både små og store reparationer. Med After Sales Manager, Anders R. Jacobsen, i spidsen vil Euro Therm fortsat have fuldt fokus på at tilbyde vores kunder den rette løsning både i forhold til løbende vedligeholdelse og når der akut skal foretages reparationer.

Elektrostatfiltre til Skanderborg Fjernvarme

Elektrostatfiltre til Skanderborg Fjernvarme 2016 1512 Eurotherm

Skanderborg Fjernvarme har valgt Euro Therm til at levere, montere og idriftsætte 2 stk. elektrostatfiltre.

Filtrene, der sikrer at værkets eksisterende 2 fliskedler overholder de kommende 2025 krav til partikelemission, leveres umiddelbart efter sommerferien og forventes afleveret senest uge 41.

Leverancen sker i samarbejde med Schweiziske SaveEnergy, der fremstiller elektrostatfiltre til montering såvel før- som efter kondensering af røggas. Hermed kan Euro Therm tilbyde en meget fleksibel løsning til de værker, der arbejder med at overholde de kommende emissionskrav.

Rejsegilde i Hashøj under flot blå himmel

Rejsegilde i Hashøj under flot blå himmel 500 281 Eurotherm

Det går stærkt i Hashøj.

Den 22. oktober blev hovedkomponenterne leveret og onsdag d. 4. november kunne der fejres rejsegilde under flot blå himmel.

Nu kranes de sidste elementer på plads, og tagdækningen påbegyndes således at bygningen forventes lukket omkring 1. december.

Herefter fortsættes Euro Therms elektriske og mekaniske montage.

Optimal udnyttelse af energien

Optimal udnyttelse af energien 440 289 Eurotherm

Ringsted Fjernvarme er ved at etablere en stor udeluftvarmepumpe. I den forbindelse leverer Euro Therm røggasscrubbere til de 2 eksisterende halmkedler. Røggassen kondenseres og køles via en kombination af returvand fra nettet og køling fra varmepumpen, således at energien i røggassen køles optimalt og de sidste kalorier hentes ud. Scrubberanlægget forventes idriftsat i indeværende år.

Endelig kunne startskuddet lyde

Endelig kunne startskuddet lyde 1920 1080 Eurotherm

Efter gennemført udbudsforløb forhandlede Hashøj Kraftvarme i juni 2019 med Euro Therm om opførslen af et komplet nyt værk i totalentreprise. Den kommunale projektgodkendelse blev dog trukket tilbage inden kontrakten var underskrevet.

Efter fornyet godkendelse blev projektet genudbudt i december 2019, og igen vandt Euro Therm udbudsrunden, således at den nye kontrakt var klar til underskrift medio marts.

Det endelige projekt skulle formelt godkendes på en generalforsamling ved Hashøj Kraftvarme inden kontraktunderskrivelse d. 13. marts. Kort forinden blev hele verden dog sat i stå af Covid-19 udbruddet, og det var ikke muligt at gennemføre kontraktunderskrivelsen. Alternativer blev overvejet og efter en brevafstemning, hvor mere end 93% af Hashøjs forbrugere stemte for det nye værk, kunne kontrakten endeligt underskrives d. 13 maj 2020.

For at overholde alle formelle retningslinjer blev projektet behandlet på yderligere en generalforsamling forud for 1. spadestik. Denne blev afholdt d. 19. august, og endnu engang blev projektet godkendt med et overvældende flertal.

Euro Therm havde ikke spildt tiden i den mellemliggende periode, og alt var forberedt til at igangsætte byggeriet. Således begyndte gravearbejdet allerede onsdag d. 26. august, og der planlægges med indsætning af de primære komponenter i den nyopførte bygning allerede omkring efterårsferien.

Styregruppen for projektet hos Hashøj Kraftvarme og Euro Therms overordnede projektleder, Claus Høstgaard Lund kører et tæt parløb med Euro Therms underleverandører for at den meget ambitiøse tidsplan skal lykkes til gavn for Hashøj Kraftvarmeværks forbrugere.