Optimal udnyttelse af energien

Optimal udnyttelse af energien

Optimal udnyttelse af energien 440 289 Eurotherm

Ringsted Fjernvarme

Ringsted Fjernvarme er ved at etablere en stor udeluftvarmepumpe. I den forbindelse leverer Euro Therm røggasscrubbere til de 2 eksisterende halmkedler. Røggassen kondenseres og køles via en kombination af returvand fra nettet og køling fra varmepumpen, således at energien i røggassen køles optimalt og de sidste kalorier hentes ud. Scrubberanlægget forventes idriftsat i indeværende år.