Elektrofilter til REFA Stubbekøbing

Elektrofilter til REFA Stubbekøbing

Elektrofilter til REFA Stubbekøbing 557 418 Eurotherm

I april 2022 Indgik REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S aftale med Euro Therm omkring levering af et elektrostatfilter til deres eksisterende fliskedel. På værket anvendes dels skovflis og dels have-/parkaffald, og kedlen driftes med en relativt høj røggastemperatur før kondenseringen på gennemsnitligt ca. 230C med perioder med op mod 300C. Dette kræver designtilpasninger af elektrofilteret både pga. den større røggasmængde ved den aktuelle temperatur og i forhold til de statiske stabilitetsberegningerne.

Efter kontraktindgåelse blev projektet ændret fra placering af filteret i en ny tilbygning til først udendørs opstilling og siden til opstilling inden i den eksisterende kedelbygning. Det krævede yderligere tilpasninger, som blev håndteret af Euro Therm uden væsentlig tidsmæssig konsekvens, således at filteret blev idriftsat i efteråret 2023 og afleveret i november måned samme år.