Posts By :

eurotherm.vd.jesper

Rejsegilde i Hashøj under flot blå himmel

Rejsegilde i Hashøj under flot blå himmel 500 281 Eurotherm

Det går stærkt i Hashøj.

Den 22. oktober blev hovedkomponenterne leveret og onsdag d. 4. november kunne der fejres rejsegilde under flot blå himmel.

Nu kranes de sidste elementer på plads, og tagdækningen påbegyndes således at bygningen forventes lukket omkring 1. december.

Herefter fortsættes Euro Therms elektriske og mekaniske montage.

Optimal udnyttelse af energien

Optimal udnyttelse af energien 440 289 Eurotherm

Ringsted Fjernvarme er ved at etablere en stor udeluftvarmepumpe. I den forbindelse leverer Euro Therm røggasscrubbere til de 2 eksisterende halmkedler. Røggassen kondenseres og køles via en kombination af returvand fra nettet og køling fra varmepumpen, således at energien i røggassen køles optimalt og de sidste kalorier hentes ud. Scrubberanlægget forventes idriftsat i indeværende år.

Endelig kunne startskuddet lyde

Endelig kunne startskuddet lyde 1920 1080 Eurotherm

Efter gennemført udbudsforløb forhandlede Hashøj Kraftvarme i juni 2019 med Euro Therm om opførslen af et komplet nyt værk i totalentreprise. Den kommunale projektgodkendelse blev dog trukket tilbage inden kontrakten var underskrevet.

Efter fornyet godkendelse blev projektet genudbudt i december 2019, og igen vandt Euro Therm udbudsrunden, således at den nye kontrakt var klar til underskrift medio marts.

Det endelige projekt skulle formelt godkendes på en generalforsamling ved Hashøj Kraftvarme inden kontraktunderskrivelse d. 13. marts. Kort forinden blev hele verden dog sat i stå af Covid-19 udbruddet, og det var ikke muligt at gennemføre kontraktunderskrivelsen. Alternativer blev overvejet og efter en brevafstemning, hvor mere end 93% af Hashøjs forbrugere stemte for det nye værk, kunne kontrakten endeligt underskrives d. 13 maj 2020.

For at overholde alle formelle retningslinjer blev projektet behandlet på yderligere en generalforsamling forud for 1. spadestik. Denne blev afholdt d. 19. august, og endnu engang blev projektet godkendt med et overvældende flertal.

Euro Therm havde ikke spildt tiden i den mellemliggende periode, og alt var forberedt til at igangsætte byggeriet. Således begyndte gravearbejdet allerede onsdag d. 26. august, og der planlægges med indsætning af de primære komponenter i den nyopførte bygning allerede omkring efterårsferien.

Styregruppen for projektet hos Hashøj Kraftvarme og Euro Therms overordnede projektleder, Claus Høstgaard Lund kører et tæt parløb med Euro Therms underleverandører for at den meget ambitiøse tidsplan skal lykkes til gavn for Hashøj Kraftvarmeværks forbrugere.