Forsyning Brønderslev

2x10 MW fliskedelanlæg med indbygget ORC el-producerende enhed

Data

Total termisk ydelse
21,9 MW
Elektrisk ydelse
3,8 MW
Røggastemperatur
15°C
Brændselstype Flis, ORC

Verdens mest energieffektive værk

Brønderslev Forsyning besluttede i 2015, at bygge verdens mest energi-effektive fjernvarmeværk, med en kombination af flis fyret kedelanlæg med ORC og CSP solvarmeanlæg – tilsluttet fælles termisk oliesystem. Med integration af ORC, CSP, Varmepumper og biomassekedler er anlægget enestående, også når det gælder energieffektivitet for CHP-anlæg.

Euro Therm leverance indeholdte følgende hovedkomponenter

 • 2 stk. automatisk krananlæg
 • 2 stk. Euro Therm indmadere
 • 2 stk. Euro Therm vandkølede trapperiste
 • 2 stk. Euro Therm 10 MW forfyr med oliekedler og economisere
 • 2 stk. luftforvarmere
 • 2 stk. elektrofilter
 • Forbrændingsluftsystem med røggasrecirkulation
 • Euro Therms røgrensning, 2 stk. scrubbertrin
 • 2 stk. El varme-pumpe med 2×2 stk. scrubbertrin
 • Euro Therms aske/slagge system
 • ORC-enhed m. vandkølet generator (3,8 MWel / 15,2 MWvarme)
 • Ekspansionstank, sumptank, varmevekslere (olie / vand)
 • Alle nødvendige interne olierør og oliekomponenter
 • Styrings- og kontrolanlæg (SCADA)
 • Isolering og beklædning
 • Kedeltårne med trapper, lejdere, gelændere og reposer
 • Skorsten