Borup Varmeværk

7,5 MW halmkedel

Data

Totaleffekt
7,5 MW
Kedeleffekt
7,5 MW
Tryk
4 bar
Vandtemperatur
Max. 110°C
Brændselstype Halm

Om Borup Varmeværk

Borup Varmeværk blev A.m.b.a. stiftet i 1964 med olie som energikilde. I 1984 grundlagde en kreds af landmænd Borup Halmvarmeværk. Fra starten har Borup Varmeværk stået for varmedistributionen og i 2012 blev værkerne slået sammen. I dag stammer 97 % af varmeproduktionen fra halm. Den eksisterende 7,5 MW kedel fra 2006 blev i 2014 suppleret med en 7,5MW Euro Therm kedel, for at muliggøre udvidelser af nettet og for at eliminere behovet for at fyre med olie.

Euro Therm leverance indeholdte følgende hovedkomponenter

 • Automatisk krananlæg
 • Halmopriver samt indfødningssystem
 • Euro Therms vandkølede trapperist
 • Euro Therms 7,5 MW halmkedel
 • Euro Therms multicyklon
 • Forbrændingsluftsystem
 • Røgsuger, røgkanaler og posefilter
 • Euro Therms aske/slagge system
 • Kompressor og skudrens
 • Rørsystemer for varme, vand og trykluft
 • Skorsten
 • Instrumentering og kabler
 • Styrings- og overvågningsanlæg
 • Nødstrømsgenerator
 • Isolering og beklædning
 • Lejder, gelænder & repos.