Faxe Fjernvarmeselskab

5 MW flisfyret kedelanlæg

Data

Totaleffekt
6 MW
Kedeleffekt
5 MW
Tryk
4,5 bar
Vandtemperatur
Max. 110°C
Brændselstype Flis

Om Faxe Fjernvarmeselskab

Faxe Fjernvarmeselskab er et forbrugerejet fjernvarmeselskab, der leverer fjernvarme til 600 forbrugere i Faxe by. Selskabet blev etableret i 1963 som et oliefyret varmeværk. Varmecentralen er siden hen konverteret til naturgasfyring, og der er etableret en røggasveksler på Faxe Kalk for udnyttelse af spildvarme. I 2006 blev en ny varmecentral på Schjølervej – udstyret med et 5 MW Euro Therm flisfyret kedelanlæg – taget i brug.

Euro Therm leverance indeholdte følgende hovedkomponenter

 • Automatisk krananlæg
 • Euro Therms indmader
 • Euro Therms vandkølede trapperist
 • Euro Therms 5 MW fliskedel
 • Euro Therms indbyggede luftforvarmer
 • Euro Therms multicyklon
 • Forbrændingsluftsystem
 • Euro Therms røgrensning/varmegenvinding
 • Euro Therms aske/slagge system
 • Skorsten
 • El-udstyr med diverse frekvensomformere
 • SRO-anlæg
 • Isolering og beklædning
 • Lejder, gelænder & repos.