Egedal Fjernvarme

6 MW fliskedelanlæg med absorbtionskøler

Data

Totaleffekt
7,5 MW
Kedeleffekt
6 MW
Tryk
6,0 bar
Vandtemperatur
Max. 115°C
Brændselstype Flis

Om Egedal Fjernvarme

I forbindelse med et omfattende projekt med udvikling af fjernvarme-forsyningen i Stenløse, Ølstykke og den nye Egedal by var yderligere varmekapacitet påkrævet. Efter en ændring af lokalplanen blev opførslen af et nyt flisfyret varmeværk muligt, og Egedal Fjernvarme ønskede en fremtidssikret løsning med investering i et kedelanlæg, der kunne anvende flis med højt fugtindhold og som kunne udnytte energien optimalt gennem røggaskondensering og absorptionsvarmepumpe. Valget faldt på Euro Therms 6MW fliskedelanlæg, der tillader anvendelse af flis med op til 60% vandindhold. Anlæggets samlede ydelse er på 7,5MW ved fyring med flis med et vandindhold på 50%.

Euro Therm leverance indeholdte følgende hovedkomponenter

 • Automatisk fliskran
 • Euro Therms indmader
 • Euro Therms vandkølede trapperist
 • Euro Therms fliskedel med indbygget luftforvarmer
 • Elektrofilter
 • Forbrændingsluft- og røggassystem
 • Euro Therms røgrensning/varmegenvinding
 • Euro Therms aske/slagge system
 • Alle rørforbindelser i nyopført kedelcentral
 • Absorptionskøler
 • Styrings- og kontrolanlæg
 • Isolering og beklædning
 • Lejder, gelænder & repos.