Ulfborg Fjernvarme

6 MW flisfyret kedelanlæg

Data

Totaleffekt
7,5 MW
Kedeleffekt
6 MW
Tryk
4,0 bar
Vandtemperatur
Max. 110°C
Brændselstype Flis

Om Ulfborg Fjernvarme

Ulfborg Fjernvarme blev grundlagt i 1952 og leverer i dag varme til 959 brugere. Euro Therm udbyggede kedelbygningen på Sportsvej i 2012 med nyt flislager, ny kedelhal samt blæserrum, askelager m.m. Samtidig blev et nyt 6 MW fliskedelanlæg med røggaskondensering leveret til erstatning for den eksisterende Hollensen fliskedel. Der blev endvidere etableret ny brovægt samt ny akkumuleringstank.

Euro Therm leverance indeholdte følgende hovedkomponenter

 • Bygningsentreprise
 • Brovægt
 • Automatisk krananlæg
 • Euro Therms indmader
 • Euro Therms vandkølede trapperist
 • Euro Therms 6 MW fliskedel med economiser
 • Euro Therms indbyggede luftforvarmer
 • Euro Therms multicyklon
 • Forbrændingsluftsystem
 • Euro Therms røgrensning/varmegenvinding
 • Euro Therms aske/slagge system
 • Skorsten
 • Akkumuleringstank
 • Alle nødvendige interne rør og kabler
 • Styrings- og kontrolanlæg (SCADA)