Høng Varmeværk

7,5 MW halmkedel + røggaskondensering

Data

Totaleffekt
8 MW
Kedeleffekt
7,5 MW
Tryk
4 bar
Vandtemperatur
Max. 110°C
Brændselstype Halm

Om Borup Varmeværk

Høng Varmeværk a.m.b.a, Banemarken 8, blev indviet i 1978 som rent olieværk, men blev gennem årene bl.a. udvidet med en halmkedel. Efter flere års varmeproduktion blev den ”gamle” halmkedel udskiftet i 2010 med en ny 7,5 MW halmkedel, der blev indsat i en helt ny bygning. Som et af de få halmanlæg i Danmark har Høng Varmeværk installeret en røggas-kondenseringsenhed for derved at udnytte den fugt der er i røggassen.

Euro Therm leverance indeholdte følgende hovedkomponenter

 • Automatisk krananlæg
 • Halmopriver samt indfødningssystem
 • Euro Therms vandkølede trapperist
 • Euro Therm 8 MW halmkedlel
 • Euro Therms multicyklon
 • Forbrændingsluftsystem
 • Røgsuger,røgkanaler og røggasfilter
 • Euro Therms røgvasker
 • Euro Therms aske/slagge system
 • Kompressor og skudrens
 • Skorsten
 • Alle nødvendige interne rør og kabler
 • Styrings- og kontrolanlæg (SCADA)
 • Isolering og beklædning
 • Lejder, gelænder & repos.
 • Bygning