Høng Varmeværk

7,5 MW halmkedel + røggaskondensering

Data

Totaleffekt
8 MW
Kedeleffekt
7,5 MW
Tryk
4 bar
Vandtemperatur
Max. 110°C
Brændselstype Halm

Om Borup Varmeværk

Høng Varmeværk a.m.b.a, Banemarken 8, blev indviet i 1978 som rent olieværk, men blev gennem årene bl.a. udvidet med en halmkedel. Efter flere års varmeproduktion blev den ”gamle” halmkedel udskiftet i 2010 med en ny 7,5 MW halmkedel, der blev indsat i en helt ny bygning. Som et af de få halmanlæg i Danmark har Høng Varmeværk installeret en røggas-kondenseringsenhed for derved at udnytte den fugt der er i røggassen.

Euro Therm leverance indeholdte følgende hovedkomponenter

  • Automatisk krananlæg
  • Halmopriver samt indfødningssystem
  • Euro Therms vandkølede trapperist
  • Euro Therm 8 MW halmkedlel
  • Euro Therms multicyklon
  • Forbrændingsluftsystem
  • Røgsuger,røgkanaler og røggasfilter
  • Euro Therms røgvasker
  • Euro Therms aske/slagge system
  • Kompressor og skudrens
  • Skorsten
  • Alle nødvendige interne rør og kabler
  • Styrings- og kontrolanlæg (SCADA)
  • Isolering og beklædning
  • Lejder, gelænder & repos.
  • Bygning