);background-repeat: no-repeat; background-position: center center'> 
   
 

Tekniske udfordringer

De første halmfyrede værker i verden blev bygget i samarbejde med fremsynede, danske landmænd og fik stor udbredelse. Men halm som brændsel viste sig at rumme mange problemer med emission, vandindhold i brændsel, tæring af kedler, driftssikkerhed og virkningsgrad. Udfordringer som vi løste systematisk og effektivt i samarbejde med vore kunder og andre branchefolk. Skovflis og anden biomasse krævede også sit, og dermed blev vi nogle af branchens mest efterspurgte praktikere.
 

Share
 
 
A/S     Sletvej 2 E     8310 Tranbjerg J     Denmark     CVR 26 77 88 83     Tlf.: +45 86 299 299     info@eurotherm.dk