Driftsøkonomi i top

De største daglige udgiftsposter på et varmeanlæg er brændsel, personale og vedligehold. De skal ses i sammenhæng, hvis driftsøkonomien skal være god. Ved projektering af nye anlæg tager vi både højde for lavt brændselsforbrug, stor driftssikkerhed og gode arbejdsforhold for personalet. Eksempelvis vil udgifter til reservedele typisk være begrænset til 1% af anskaffelsessummen de første 2 år i kraft af udformning, materialer og et stærkt servicekoncept. På lang sigt giver det investor den bedste forrentning af investeringen.

 

Share
 
 
A/S     Sletvej 2 E     8310 Tranbjerg J     Denmark     CVR 26 77 88 83     Tlf.: +45 86 299 299     info@eurotherm.dk