De sidste kalorier

Jagten på den sidste energi er, med de stigende priser, blevet en vigtig parameter i anlægsudformningen. Installering af røggasvasker/kondenseringssystemer, automatisk kapacitetsregulering efter fugtighed i brændslet, absorptionskøler og automatiske rensesystemer er faktorer, som alle medvirker til at forøge den samlede virkningsgrad.


 

Share
 
 
A/S     Sletvej 2 E     8310 Tranbjerg J     Denmark     CVR 26 77 88 83     Tlf.: +45 86 299 299     info@eurotherm.dk