);background-repeat: no-repeat; background-position: center center'> 
   
 

Projektgennemførelse

Fra kontrakten er underskrevet til det færdige anlæg afleveres, gennemløber alle projekter stort set de samme faser. Faserne og typisk tidsangivelse er vist på figur herunder.              Typisk projektforløb for et Euro Therm Biomasse forbrændingsanlæg

 

Design- og produktionstiden svinger meget afhængig af, hvor mange nye elementer der indgår i leverancen, og hvor stor en del af designet der er udført i tilbudsfasen.

Indkøring er meget afhængig af andre aktører (ikke mindst kunden og hans folk)

Et typisk projektforløb er således mellem 26 og 36 uger, med et gennemsnit på 31 uger.

 

Share
 
 
A/S     Sletvej 2 E     8310 Tranbjerg J     Denmark     CVR 26 77 88 83     Tlf.: +45 86 299 299     info@eurotherm.dk