);background-repeat: no-repeat; background-position: center center'> 
   
 

En barsk historie - dansk succes trods svært klima

Danmark er et vådt og koldt sted at producere biobrændsel. Alligevel har vi generationers erfaring med at anvende biomasse til opvarmning og strøm fra centrale værker. Fjernvarmenettet er det mest udbredte i Europa med en høj og stigende andel af huse, der forsynes med varme fra biomasse.


Svært klima

Klimaet gør det svært at styre vandindhold og kvalitet i biomassen. Alligevel har ambitiøse politikere besluttet, at Danmark skal reducere brugen af fossile brændsler drastisk i de kommende år og satse på biomasse. Det stiller store krav til håndtering og udnyttelse af biomasse til opvarmning.

Vanskeligt klima - ønske om biomasse - mange problemer - stor vækst i brugen af biobrændsler - svingende priser - risikominimering og fleksibilitet - bruge danske erfaringer.

 

Share
 
 
A/S     Sletvej 2 E     8310 Tranbjerg J     Denmark     CVR 26 77 88 83     Tlf.: +45 86 299 299     info@eurotherm.dk