);background-repeat: no-repeat; background-position: center center'> 
   
 

Jobbet på et værk

– En meget væsentlig fordel ved det ny anlæg er, at dets avancerede fugtstyring sikrer en optimal
virkningsgrad. Anlægget måler, hvor godt brændslet udnyttes, og beregner på grundlag heraf træflisens
 fugtighedsgrad. Herefter indregulerer kedlen selv forbrændingen Det bevirker, at vi undgår løbende
at skulle regulere på luftmængden og brændselsindtaget.
Samtidig giver det en økonomisk og miljømæssig
fordel, fordi man derved konstant sikrer den mest effektive og reneste mulige forbrænding.


                                                                                  Svend Manø, Driftsleder Græsted Fjernvarme


Græsted Fjernvarme fordoblede kapaciteten

For at imødekomme øget efterspørgsel udvider Græsted Fjernvarme i 2009 sin kapacitet bl.a. med en 5,5 MW fliskedel, der bl.a. indeholder ny teknologi til fugtstyring.

Situationen i Græsted var den klassiske, der skulle benyttes for megen olie i vinterhalvåret.

Bestyrelse, driftsmedarbejdere og rådgiver analyserer derfor værkets behov for at finde frem til den optimale løsning. Efter analyse og valg af den overordnede løsningsmodel blev der udarbejdet en kravspecifikation, som blev udsendt til potentielle leverandører for indhentning af tilbud. Pris og kvalitet var de altoverskyggende parametre, men begge begreber er komplekse for pris dækker jo ikke kun over anskaffelsesomkostninger, men også over forventninger til driftsøkonomi. Det giver ingen mening at anskaffe et prisbilligt anlæg, hvis udnyttelsesgraden er lav og vedligeholdelsesudgifterne store.

Græsted Fjernvarme ønskede en smarte tekniske løsninger, derfor faldt valget på Euro Therm A/S!

Græsted Fjernvarmes driftsleder Svend Manø har spillet en nøglerolle i forbindelse med design og indkøb af systemet.

– En meget væsentlig fordel ved det ny anlæg er, at dets avancerede fugtstyring sikrer en optimal virkningsgrad. Anlægget måler, hvor godt brændslet udnyttes, og beregner på grundlag heraf træflisens fugtighedsgrad. Herefter indregulerer kedlen selv forbrændingen Det bevirker, at vi undgår løbende at skulle regulere på luftmængden og brændselsindtaget. Samtidig giver det en økonomisk og miljømæssig fordel, fordi man derved konstant sikrer den mest effektive og reneste mulige forbrænding.

Svend Manø er særdeles godt tilfreds med værkets anlæg, hvor han særligt fremhæver kedlen og risten.

Driftssikkerheden er i top, og der er ganske få alarmer. Vi har kun haft gode oplevelser med kedlen og den indbyggede luftforvarmer, og så fungerer trapperisten rigtig godt, specielt med vådt brændsel.


Godt tilfreds på bundlinjen

Når bestyrelsesformanden Jens-Erik Hansen sammenholder investeringens størrelse med det udbytte, der opnås, er han samlet set godt tilfreds.

– Med den valgte løsning mere end fordoblede vi kapaciteten. Vi har en fremtidssikret løsning, der giver mulighed for at forsyne de husstande og virksomheder i vores område, som ikke har fjernvarme i dag, samtidig med at vi er på forkant med kommende større nybyggerier. Når forbrugernes varmeregninger samtidig kun i ringe grad bliver påvirket af projektet, har man alt i alt grund til at være meget tilfreds, slutter Jens-Erik Hansen.

Læs mere her!


 

 

Share
 
 
Euro Therm 2019 A/S   |   Grimhøjvej 11   |   DK-8220 Brabrand   |   CVR 35 65 03 34   |   Tlf.: +45 86 299 299   |   eurotherm@eurotherm.dk